Zdrave veze, zdrava budućnost – Započela je kampanja riječkih udruga za podršku uvođenju cjelovite seksualne edukacije u škole

0

Riječke udruge PaRiter, „LORI“, „Delta“ i SOS Rijeka započele su online kampanju pod
nazivom „Zdrave veze, zdrava budućnost: cjelovitu seksualnu edukaciju u škole!“
kojom žele podići svijest javnosti, a posebno djece, mladih i njihovih roditelja, o važnosti i
dobrobitima cjelovite seksualne edukacije u školama. Kampanju temelje na rezultatima
istraživanja koje je u projektu provedeno tijekom prošle godine.

Cjelovitoj seksualnoj edukaciji mjesto je u školama!
Stav da je cjelovitoj seksualnoj edukaciji mjesto u školama proizlazi iz rezultata brojnih
međunarodnih istraživanja i praćenja provedbe u različitim kontekstima, a isto potvrđuje i
istraživanje sa stručnim osobljem i nastavnicima, roditeljima i mladima provedeno u sklopu
ovog projekta. Tako se utjecaj cjelovite seskualne edukacije na djecu i mlade očituje u
smanjenju rizika vezanih uz destruktivno seksualno ponašanje, zabilježenim kasnijim
stupanjima u seksualne odnose, smanjenju broja seksualnih partnera i povećane
upotrebe kontracepcije (UNESCO, 2018). Cjelovita seksualna edukacija se temelji
na znanstveno utemeljenim činjenicama o ljudskoj seksualnosti i reproduktivnom zdravlju,
čime osigurava točne i relevantne informacije za mlade ljude, uzimajući u obzir različita
religijska i svjetonazorska uvjerenja obitelji. Cjelovita seksualna edukacija osnažuje
mlade da postanu odgovorni građani i građanke koji_e su sposobni prepoznati i rješavati
izazove povezane sa seksualnošću u suvremenom društvu.
Cjelovita seskualna edukacija predstavlja pozitivan pristup seksualnosti i naglašava
vrijednosti kao što su poštovanje, inkluzija, nediskriminacija, jednakost, empatija,
odgovornost i reciprocitet. Promiče zdrave i pozitivne vrijednosti o tijelu, pubertetu,
odnosima, seksu i obiteljskom životu. Nudi znanja i vještine potrebne za razvoj kritičkog
Projekt “Zdrave veze” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.
mišljenja, samostalno donošenje (zdravih) odluka o sebi i odnosima s drugima, kao i jačanje
demokratskih vrijednosti.

Dječje je pravo dobiti informacije iz cjelovite seksualne edukacije
Kampanja se većim dijelom temelji upravo na novom istraživanju provedenom u okviru
projekta „Zdrave veze“. Istraživanjem se ispitivalo stanje i potrebe za uvođenjem
cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole na području
Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke i Varaždinske županije. U okviru istraživanja
analizirano je 50 kurikula osnovnih i srednjih škola, provedeno je anketno ispitivanje koje je
obuhvatilo 232 odgojno-obrazovnih djelatnika i djelatnica, a provedeno je i ukupno sedam
fokusnih grupa i četiri intervjua s nastavnim i stručnim osobljem, učenicima i učenicama i
roditeljima.
Rezultati pokazuju da su ispitani_e učenici i učenice uglavnom zainteresirani_e za provedbu
i smatraju da teme iz područja cjelovite seksualne edukacije ne obrađuju dovoljno u okviru
redovne nastave. Učenici i učenice (41 osoba), kao i ispitani roditelji (6 osoba), smatraju da
bi se cjelovita seksualna edukacija trebala poučavati kroz zasebni predmet.
Osim toga, rezultati pokazuju da se nastavno i stručno osoblje u navedenim županijama u
većoj mjeri slaže s time da je informiranost o području cjelovite seksualne edukacije dječje
pravo, da je cjelovitoj seksualnoj edukaciji mjesto u školi, a imaju neutralan ili blago pozitivan
stav o uvođenju cjelovite seksualne edukacije u škole. Istovremeno, teme iz područja
cjelovite seksualne edukacije obrađuje manje od polovice ispitanih u Sisačko-moslavačkoj i
Varaždinskoj županiji te oko polovice ispitanih u Primorsko-goranskoj županiji, a svoju
kompetentnost ocjenjuju nižom od trojke. Iako interes za provedbu postoji, rezultati
ukazuju na to da je školama potrebna dodatna podrška za kvalitetnu provedbu
cjelovite seksualne edukacije. Zbog toga konzorcij projekta „Zdrave veze“ pozdravlja
inicijativu Grada Rijeke o uvođenju Zdravstvenog odgoja kao izvannastavne aktivnosti jer
Projekt “Zdrave veze” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.
predstavlja važan korak u osiguravanju pravovremenih i provjerenih informacija djeci i
mladima iz područja cjelovite seksualne edukacije.

Kako pratiti kampanju i kako se uključiti?
Kampanju možete dalje pratiti na mrežnim stranicama i profilima na društvenim mrežama
udruga: Pariter, LORI, Delta, SOS Rijeka.
Ako vas ova tema zanima i želite o njoj razgovarati s drugima, podijelite objavu o istraživanju
ili podržite kampanju Zdrave veze, zdrava budućnost: cjelovitu seksualnu edukaciju u škole!
na jedan od sljedećih načina:
● zapratite Facebook i Instagram stranice udruga PaRiter, SOS Rijeka, Delta i LORI
● podijelite postove kampanje na vlastitim društvenim mrežama uz oznaku
#zdraveveze
● snimite video podrške uvođenju CSE u redovno obrazovanje i označite udruge.
*Projekt “Zdrave veze” provode SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Lezbijska
organizacija Rijeka “LORI”, Udruga Delta, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju
PaRiter, jedinice lokalne samouprave: Grad Rijeka i Varaždinska županija, te nevladina
organizacija KUN Center for Equality and Diversity iz Norveške. Projekt “Zdrave veze “je podržan s
€90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog
gospodarskog prostora iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.