Ževrnja: Dobrović mora provoditi politiku Vlade RH

0

Regionalni centar za gospodarenje otpadom u Lećevici naprasno je ostao bez Rješenja za izmjenu izgradnje , no to neće značiti i zaustavljanje njegove izgradnje, rekao nam je Splitsko – dalmatinski župan Zlatko Ževrnja.

Ministar zaštite okoliša, Slaven Dobrović poništio je već izdano rješenje, koje je   uvjet za ishođenje lokacijske dozvole , a sada se traži ponovno provođenje procjene utjecaja na okoliš :
Izrađena je studija utjecaja na okoliš  za Centar Lećevica s tim da je kroz novi program i novo idejno rješenje je bitno unaprijeđen sam projekt i tehnologija, te minimiziran bilo kakav utjecaj na okoliš. Sve stručne službe Ministarstva zaštite okoliša i Ministarstva Zdravstva su se suglasile da nije potrebno raditi novu studiju koja bi značila kašnjenje realizacije projekta za godinu, godinu i pol dana. 

Sad je upitan i početak sanacije splitskog odlagališta Karepovca, te povlačenje 400 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz fondova EU  za izgradnju Centra:
Dogovor je da ćemo se najdalje  do konca idućeg tjedna ponovo se naći i ja vjerujem da će ministar do kraja ući u tematiku, jer je na sastanak prije dva dana došao prilično nespreman. Splitsko-dalmatinska županije je poduzela sve sa svoje strane slijedeći sve naputke stručnih službi , odgovornost je sada na Ministarstvu i samom ministru. Morat će se prilagoditi jednom timskom radu  i brže donositi odluke. Ukoliko se ne iznađe rješenje  zatražit ću hitni sastanak s predsjednikom Vlade, jer  ne može niti jedan ministar provoditi neku svoju politiku, već samo Vlade RH.Nema sukoba  na relaciji HDZ -MOst i ovo je jedna izolirana situacija.