ŽVOC: Tijekom dana bilo aktivno pet požara

0
Foto: RD

Tijekom jučerašnjega dana bilo je aktivno pet požarišta na kojima su gasitelji brzo intervenirali, izvješćuju iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra.

Perun – 06:30 sati, požar lokaliziran, površina cca 70 Ha. Na terenu ostaju domicilne snage DVD Žrnovnice na osiguranju i sanaciji rubnih dijelova požara.

Plišivica – Zelovo – -26.07., dojava o požaru u 19:52 sati, -27.07., požar gasilo dva kanadera, tri air tractora, uz zemaljske snage s područja cijele županije, s ukupno 90vatrogasaca i 15 vozila. Požar nije lokaliziran, radi se na gašenju. Opožarena površina cca 70 Ha, mladoj hrastovoj šumi ,makiji te niskom grmlju. Lokalizirano u 20:00 sati.

Žeževica – zaseok Eremuti –-08:30 sati, dojava o požaru, izlazi DVD Zadvarje s 1 vozilom 4 vatrogasca. Požar trave i makije, 50 M2. Pogašeno u 09:00 sati.

Katuni Kreševo brdo – brdo Vitrenik –-14:02 sati, dojava o požaru, gasili DVD Zadvarje i DVD Lovreć s 2 vozila i 10 vatrogasaca, uz pomoć dva kanadera. Požar lokaliziran u 17:30 sati. Opožarena površina 5 Ha borove šume. Radi se na sanaciji rubnih dijelova požara. Požar ugašen u 21:00 sati.

Vojnić – zaseok Jurko –-15:35 sati, dojava o požaru, gasili DVD Trilj s 2 vozila i 5 vatrogasaca, uz pomoć tri Air tractora. Gorjelo 1 Ha trave i raslinja. Požar pogašen u 17:00 sati.