Godišnje izvješće o kakvoći mora – izvrsno i dobro na čak 99% točaka mjerenja

0

„Naše more je među najčišćima u Europi. U 2014. godini, kao i u posljednje četiri sezone, kakvoća mora bila je izvrsna ili dobra na čak 99% točaka mjerenja. Na to smo iznimno ponosni. Naša zadaća je da tako i ostane i da taj potencijal i dalje mudro koristimo za održivi razvoj, posebno turistički“ – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović povodom objave Nacionalnog izvješća o godišnjim i konačnim ocjenama kakvoće mora na plažama hrvatskog Jadrana u 2014. Kakvoća mora u Hrvatskoj se sustavno prati od 1989. godine s ciljem zaštite zdravlja kupača, očuvanja visoke kakvoće mora, održivog upravljanja plažama, promidžbe Jadrana i kvalitete turističke ponude. Prema podacima ispitivanja kakvoće mora u 2014., prezentiranima u Nacionalnom izvješću, more je u Hrvatskoj visoke kvalitete. U 2014. godini ispitivanje kakvoće mora provodilo se od 15. svibnja do 30. Rujna. Ispitivanje se provodi sukladno Uredbi o kakvoći mora te Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju kakvoćom voda za kupanje, a program provode ovlašteni laboratoriji. Uzorci mora uzeti su sa 917 točaka ispitivanja u 7 priobalnih županija: Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačkoj. Ocjenom izvrsno ocijenjeno je čak 875, odnosno 95,42% točaka ispitivanja. Njih 32 ili 3,49% ocijenjeno je dobrim za kupanje, a 7 ili 0,76% dobilo ocjenu zadovoljavajuće. Na samo tri točke ispitivanja, ili 0,33%, more je ocijenjeno nezadovoljavajuće za kupanje. Osim godišnje, donesena je i konačna ocjena o kakvoći mora koja obuhvaća period od prethodne četiri sezone, od 2011. do 2014. godine. Ocjenom izvrsno ocijenjeno je 896 ili 97,71% točaka ispitivanja, ocjenom dobro njih 13 ili 1,42%, zadovoljavajuće 5 ili 0,55%, a nezadovoljavajuće 3, odnosno 0,33% točaka ispitivanja. Prema nizu godišnjih izvješća Europske agencije za zaštitu okoliša kakvoća mora za kupanje u Hrvatskoj među najbolje je ocijenjenima u Europi. Hrvatska se po kakvoći mora nalazi u top 3 zemlje, uz Cipar i Maltu.

Cijelo izvješće možete pogledati na http://www.mzoip.hr/doc/izvjesce_o_kakvoci_mora_za_kupanje_u_rh_2014.pdf