Još uvijek se ne preporuča kupanje u Donjem Čelu na Kalamoti!

0
Foto: pixabay.com

 

Nakon prijave o iznenadnom onečišćenju mora na plaži Donje Čelo na Koločepu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke more za kupanje 10. i 11. 07.2019.

Rezultati ispitivanja kakvoće mora za kupanje ne zadovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje NN 73/08.