U svibnju četiri radionice za djecu na temu otpada

0
Foto: arhiva RD

U sklopu aktivnosti predviđenih projektom „Otpad nije smeće“ koji provode Grad Split i Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, tijekom svibnja će za učenike osnovnih i srednjih škola te za predškolce biti održano niz radionica o odvajanju otpada i kompostiranju te načinima za sprječavanje nastanka otpada i ponovnu uporabu predmeta.

Prva radionica namijenjena je djeci predškolskog uzrasta u dječjem vrtiću Čarobni pianino, a  zamišljena kao igra razdvajanja otpada. Učenici nižih razreda OŠ Gripe također će imati priliku naučiti korisne stvari te čuti zanimljive informacije o ovoj temi sudjelujući u participativnim metodama učenja. Učenicima šestih i sedmih razreda OŠ Brda će pak u prostorijama Udruge Sunce Split biti održana prezentacija o načinima na koje možemo smanjiti stvaranje svakodnevnog otpada u našim domaćinstvima i ponovno upotrijebiti stare stvari za novu svrhu. Učenici će moći vidjeti iz prve ruke kako zaposlenici Sunca odvajaju otpad u svom uredu, nakon čega će posjeti splitsko odlagalište otpada Karepovac, kao i reciklažno dvorište u sklopu odlagališta. Potom će se pridružiti svojim vršnjacima u OŠ Kamen Šine, gdje će im biti predstavljeno funkcionalno kompostište na kojem su radili upravo učenici OŠ Kamen Šine.

Srednjoškolci splitske Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju će, nakon prezentacije i posjeta odlagalištu otpada i reciklažnom dvorištu Karepovac, posjetiti OŠ Brda, gdje će skupa s učenicima koji su ranije sudjelovali u dijelu radionice, imati priliku vidjeti vanjsko kompostište OŠ Brda i naučiti nešto novo o otpadu koji se može kompostirati i pretvoriti u koristan humus.

Po završetku radionica za djecu biti će održane i radionice za nastavnike i odgojitelje iz uključenih škola i vrtića koji će putem ovih radionica steći znanja o tematici otpada koja mogu dalje prenositi novim generacijama svojih učenika.

Sve radionice vodit će edukatorice Udruge Sunce Split.