Udruga Franak prijavila banke zbog nezakonitosti u konverziji kredita

0

Činilo se da je problem korisnika kredita u švicarskim francima došao kraju, no prvi izračuni konverzije tih kredita u euro koji su počeli stizati na adrese klijenata banaka, pokazali su  čitav  niz nejasnoća i nepravilnosti na koje su ukazale dvije udruge dužnika, “Franak” i “Kreda”.

U udruzi “Kreda” se žale na netransparentnu konverziju, u nekim bankama, tvrde manipuliraju različitim stopama kamata, a dužnici ne znaju ni kako i na koji način će se izvršiti isplata pretplate kredita, odnosno uplata manjka. Igor Kontrec:
“Temeljni problem je što je ta provedena konverzija  potpuno netrasparentna. Ministarstvo financija i HNB su trebali osigurati pravovremeno podatke o kretanju kamatnih stopa na euro kredite, na temelju čega bi korisnici mogli provjeriti jesu li izračuni dobro  provedeni. Ovako je bankama prepuštena samovolja da određuju kamatne stope, tako da su korisnici nažalost oštećeni.”

Ne potpisujte ništa dok se ne posavjetujete s pravnim i ekonomskim stučnjacima, rekao je Kontrec, dok je Goran Aleksić iz udruge Franak razjasnio što znači Odluka Ustavnog suda o odbijanju suspenzije zakona o konverziji. Ona se odnosi na ona sitna slova na prijedlogu aneksa Ugovora o kreditu, koja su uzbunila dužnike:
“Ako bi se Zakoni ukinuli, to ne znači da  bi itko imao pravo poništavati anekse ugovora unatrag. To znači da su aneksi sigurni i da će oni biti provedeni i valjani bez obzira na odluku Ustavnog suda o ukidanju Zakona.”

Banke koje su nezakonito , tvrdi Udruga, dodale “sitna slova” prijavljene su Ministarstvu financija i HNB-u.

Stručnjaci udruge Franak analiziraju izračune, prijedloge aneksa ugovora i ostale dokumente koje su dobili korisnici kredita, no za sada mogu reći samo ovo:
“Postoji niz nezakonitih stavaka u aneksima ugovora, znamo da su kamate vrlo visoke i određene na nezakonit način, ali u smislu Zakona o potrošačkom kreditiranju tako je to propisano, pa je to malo i problem. Za sad nećemo savjetovati ništa, osim da svatko provjeri svoj izračun kako zna i umije, ako mu je nešto sumnjivo neka se javi u udrugu Franak.  I aneks se mora potpisati, dok god se ne potpiše nije provedena konverzija.”

Puno je tu nedoumica, kao i različitog pristupa prema onima koji su se zadužili po nekim povlaštenim uvjetima:

“Tako smo dobili informaciju zaposlenika banaka koji su anonimni zbog toga što se boje otkaza. To je jedna vrsta mobbinga u bankama očigledno. Oni imaju problem da im se ne priznaje status zaposlenika kod euro kredita, a mora im se priznat. Zakonski je određeno da se priznaje status klijenta koji je imao kod kredita u CHF, isti takav status mora imati i u euro kreditu.”

Dužnici bi trebali provjeriti svoj izračun konverzije kako god znaju i umiju, jedini je njihov savjet za sada, a sve ovo su samo prepreke koje će, tvrde, preskočiti.

Udruga Franak zatražila je od Ministarstva i HNB-a , da se bankama naloži da se usklade s odredbama zakona o konverziji, a u udruzi Kreda tvrde kako banke ponovo pokazuju mišiće.

Tko će u konačnici imati jače, Ministarstvo financija ili one, vidjet će se uskoro.