Na svetog Duju Vlada Gradu Splitu darovala zemljište za Tehnološki park

0

Vlada Republike Hrvatske na  današnjoj sjednici darovala je Gradu Splitu dio bivše vojarne „Sv. Križ“ Dračevac u svrhu izgradnje Tehnološkog parka Split i Prometnog centra Grada Splita.

Darovano u naravi predstavlja zemljište površine od gotovo 100 tisuća metara kvadratnih na kojem se nalazi 11 zgrada, a procijenjena vrijednost je 137 milijuna i 900 tisuća kuna.

U okviru Tehnološkog parka planirana je izgradnja poslovnih sadržaja, ureda, radnih i proizvodnih hala, laboratorijskih i istraživačkih centara, javnih sadržaja, komercijalnih, administrativnih i upravnih sadržaja kao i drugih sadržaja u funkciji osnovne namjene te infrastrukture i infrastrukturnih građevina neophodnih za funkcioniranje građevina unutar Tehnološkog parka, ali i prostora obuhvata u cjelini, kao što su plinske stanice i energetski blok-kotlovnice. Također, planirana je i izgradnja Prometovog garažno-remontnog centra s garažom za autobuse, servisno-remontnim pogonom, stanicom za tehnički pregled, postajom za punjenje goriva, servisom, skladištima i radionicama različitih vrsta te uredskim prostorima za potrebe Prometa d.o.o., Split-parkinga, Prometne policije, Centra za kontrolu prometa, itd., kao i u sklopu površina poslovne, društvene i javne namjene te infrastrukturnih sustava gradnja novih, rekonstrukcija (dogradnja, nadogradnja) postojećih građevina te gradnja i uređenje komunalne, prometne, ulične i telekomunikacijske mreže, sukladno prostorno planskim dokumentima.

Svoju namjeru o darovanju bivše vojarne Dračevac Gradu Splitu Vlada Republike Hrvatske iskazala je prije dvije godine, na svojoj sjednici održanoj u Splitu 4. svibnja 2018.

Završetkom procedure i ispunjavanjem pretpostavki za darovanje, današnjom Odlukom Vlade učinjen je važan korak u realizaciji Tehnološkog parka i Prometnog centra Split čija će se izgradnja financirati iz europskih fondova, priopćeno je iz Ureda Grada Splita.