Europska noć istraživača u petak u Splitu

0

Pokusi, radionice, prezentacije, edukativne izložbe, vožnja školskim brodom „Popaj“ samo je dio brojnih aktivnosti u kojima će moći sudjelovati posjetitelji manifestacije „Europska noć istraživača” u petak, 27. rujna, od 17 do 22 sata u podrumima Dioklecijanove palače, na Rivi i u prostorima Mediteranskog instituta za istraživanje života.

Sva događanja predstavljena su u srijedu, 25. rujna, na konferenciji za medije u Rektoratu Sveučilišta, a o njima su tom prigodom govorili prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić, prorektorica za znanost i inovacije, Tonka Petričević iz Ureda  za projekte i transfer tehnologije, dr.sc. Branka Bernard iz Mediteranskog instituta za istraživanje života, dr.sc. Goran Zdunić i dr.sc. Tomislav Radić iz  Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša te dio predstavnika sastavnica Sveučilišta koje sudjeluju u programu: doc. dr. sc. Sagita Mirjam Sunara s Umjetničke akademije i Toni Ljubić sa Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti.

–  Manifestacija „Europska noć istraživača“ tradicionalno se održava posljednjeg petka u mjesecu rujnu diljem Europske unije. U splitskom programu uz šest fakulteta, akademiju i tri odjela Sveučilišta u Splitu, sudjeluju Mediteranski institut za istraživanje života (MEDILS) i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša. Za ovu prigodu znanstvenice i znanstvenici će interaktivnim sadržajem djeci i odraslima približiti znanost i svoj rad – istaknula je prorektorica Vranješ Markić.

Tonka Petričević, koordinatorica projekta, kazala je kako su glavnoj manifestaciji prethodile brojne pred-aktivnosti, dok je za petak pripremljeno čak 18 događanja, od vožnje školskim brodom, preko nagradnih igara i pokusa, predstavljanja mediteranskog bilja, brige o zdravlju i važnosti temeljnih medicinskih znanja do praktičnih aktivnosti o otiscima prstiju, kao i upoznavanja s anatomijom umjetničkih djela i učenje o tehnikama koje se koriste u istraživanju njihove slojevite strukture.

Organizacija „Europske noći istraživača“ je glavna aktivnost projekta „Techno-Past Techno-Future; European Researchers´ Night“ koji je financiran u sklopu Okvirnoga programa EU-a za istraživanje i inovacije 2014. – 2020. – Obzor 2020., a kojega koordinira Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji sa sljedećim ustanovama: Institut za društvena istraživanja, Institut Ruđer Bošković, Staroslavenski institut, Institut za jadransku kulturu i melioraciju krša, Mediteranski institut za istraživanje života, British Council, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Puli, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Osijeku, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Hrvatsko katoličko sveučilište, Sveučilište Sjever i Hrvatska zaklada za znanost.