Prijete nam penali EU zbog gospodarenja otpadom!?

0
Foto: screenshot/you tube

Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska se obveza uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na svom cijelom području, pa tako i na području Splitsko – dalmatinske županije. Obveza koju smo u pregovorima potpisali je izgradnja županijskog regionalnog centra za gospodarenje otpadom, šest pretovarnih stanica na području Splitsko – dalmatinske županije te uspostava primarne selekcije otpada.

Posljednja stavka podrazumijeva uključenje i jedinica lokalne samouprave kako bi se postiglo odvajanje minimalno pedeset posto ukupne količine otpada do 2020. godine. Na tom tragu je i projektiran Centar za zbrinjavanje otpada u Lećevici, čiji su kapaciteti predviđeni s pretpostavkom primarne selecije otpada. Potvrdio nam je to direktor Centra Tomislav Šuta:”Na području Splitsko – dalmatinske županije proizvede se negdje oko 200 tisuća tona miješanog otpada, a kapacitete Centra je negdje oko 109 tisuća tona. Dokumentacija na Centar je dovršena, sedamdeset dokumenata je pripremljeno, dvadeset upravnih postupaka je za nama, ishodili smo sva rješenja pri Ministarstvi zaštite okoliša i prirode, pet lokacijskih dozvola i očekujemo još dvije. To su lokacijske dozvole za sam Centar i pretovarnu stanicu Split.

Europska unija sudjeluje u pripremi i provedbi projekta, potvrdio je Šuta, kao i u nadzoru provedbe potpisanih protokola. Zamjerke na koje posljednjih godina upozoravaju iz Europe odnose se prije svega na državnu razinu kaja unatoč brojnim upozorenjima nije pripremila sve dokumente koji bi trebali biti podloga za početak izgradnje Centra, ističe Šuta:”RH još nije donijela Plan za gospodarenje otpadom na nacionalnoj razini. EU iz tog razloga prijeti zamrzavanjem sredstava iz Kohezijskog fonda u dijelu od 475 milijuna eura.

Što se tiče dinamike projekta izgradnje Centra, sve pripremne radnje su obavljene, ističe Šuta. Idejni projekt je spreman, prikupljene su sve suglasnosti a kroz studiju izvodljivosti je dokazana opravdanost izgradnje pretovarne stani ce u Splitu.

Centar u Lećevici bi trebao biti u funkciji do kraja 2018. godine. Taj rok je Hrvatska uspjela dobiti prilikom pregovora o pridruživanju Europskoj uniji jasno dajući do znanja da ne može ispoštovati onaj do 2013. godine. Ovoga trenutka samo su dva od 13 planiranih centara završena, ostali su u različitim pripremnim fazama. U slučaju da centri, uključujući Lećevicu, ne budu otvoreni u roku, slijede nam penali od EU-a.